Educres wil leerlingen en studenten helpen om inzicht te krijgen in hun eigen talenten en kwaliteiten en om effectieve leerstrategieën te ontwikkelen zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Bij Educres denken we dat nagenoeg iedereen in principe graag ……leercyclus1

 • dingen wil doen waar je goed in bent;
 • effectief en efficiënt wil functioneren;
 • positieve resultaten wil boeken;
 • de juiste keuzes wil maken en de juiste prioriteiten wil stellen;
 • plezier wil beleven aan en het nut wil kunnen zien van datgene wat er gedaan dient te worden
 • een prettige balans wil hebben tussen inspanning en ontspanning
 • tevreden wil kunnen zijn over het eigen werk en de bereikte resultaten


Mensen die hun talenten en kwaliteiten optimaal weten te ontwikkelen en in te zetten zijn doorgaans het meest tevreden over zichzelf en over hun omgeving. Bovendien hebben juist deze mensen naast hun studie of werk de meeste ruimte en tijd om andere leuke activiteiten te ondernemen. Hiertoe is het nodig dat men zich goed bewust is van de eigen talenten en kwaliteiten en dient men zelf het heft in handen te nemen in het ontwikkelen ervan. Het motto van Educres is dan ook: ‘Ik leid mezelf en daardoor groei ik’.

Helaas is dat niet gemakkelijk of vanzelfsprekend. Nagenoeg iedereen wil zichzelf graag positief
ontwikkelen maar velen worden belemmerd doordat men ……:

 • niet weet hoe men het moet aanpakken
 • denkt dat het allemaal vanzelf gaat
 • niet beseft wat nodig is
 • denkt dat het voor hen niet weggelegd is
 • zich belemmerende gewoonten heeft aangeleerd
 • blijft volharden in een ineffectieve en inefficiënte leerstrategie
 • onvoldoende gestimuleerd wordt vanuit de directe omgeving
 • zich onvoldoende realiseert dat het voorkomen van problemen veel minder tijd en moeite kost dan het oplossen van problemen
  11503902_m

Het gevolg hiervan is dat velen veel minder effectief en efficiënt studeren/werken dan ze eigenlijk zouden kunnen. Hierdoor blijft men vaak hangen in middelmatigheid of zelfs nog slechter met ontevredenheid, frustratie en op latere termijn zelfs spijt tot gevolg. De harde realiteit is dat vele studenten in het 1ste jaar van hun studie in het hoger of universitair onderwijs afvallen. De studie wordt ofwel door hun zelf halverwege het 1ste jaar afgebroken, of de school geeft ze aan het eind van het studiejaar door slechte resultaten een zgn. bindend studie advies, waardoor ze de opleiding moeten verlaten. Zelden is het uitvallen te wijten aan de intelligentie of aan de capaciteiten van de betreffende studenten.  Waar schort het dan aan? Wat is er dan vereist om effectief en efficiënt te kunnen studeren/werken? Bij Educres denken we dat het volgende nodig is:

 • Effectieve positieve gewoonten en daarbij de vaardigheid om nieuwe positieve gewoonten aan te leren en belemmerende gewoonten af te leren;
 • Inzicht in de eigen talenten en kwaliteiten;
 • Zelfbewustzijn van de eigen ‘werkelijk belangrijke dingen’ (WBD’s) en de bijbehorende doelen die men wil bereiken;
 • Positieve denkpatronen die ertoe bijdragen dat men de juiste keuzes maakt en de juiste prioriteiten stelt;
 • Controle en overzicht over alles wat er moet gebeuren;
 • Handige wijze van plannen en aanpakken waarbij er steeds een balans is tussen ‘willen en moeten’;
 • Een sterke zelfregulatie, dwz dat men in staat is om adequaat te reageren op signalen vanuit de omgeving.

Educres heeft onder de naam ‘Studeren met Succes’ (SMS) een training en begeleidingsmethode voor leerlingen/studenten ontwikkeld die focust op de bovengenoemde elementen. Zie elders op deze site voor de uitgangspunten van deze methode en verschillende thema’s en onderwerpen die in deze methode aan bod komen.